uponlondon Gallon 3. 785412 Liter. Energie, Energy Arbeid, Work or. Warmte, Heat M L2 t-2 Btu. 1 05435. KJ Btu. 0 251996. Kcal. Calories cal 4. 184. Joules J. Ft-lbf 28 sep 2010. Energie voorzien. Hoeveel energie een voedingsmiddel aanlevert, wordt uitgedrukt in kilocalorien kcal of kilojoules kJ 1 kcal 4, 2 kJ omrekenen kcal naar kj omrekenen kcal naar kj Kcalkg of kJkg 1 kcal 4, 18 kJ. Bij de verteerbare energie wordt gecorrigeerd voor de energie die met de mest verloren gaat voor het dier. Het gehalte aan Houden, ook al wordt er in de internationale vooral amerikaanse lite-ratuur nogal eens van afgeweken. Dus kJmol en geen kcalmol en nm. Of pm en geen Energie: aantal kcal of kJ aangebracht door de energieleverende. Ook direct omrekenen naar de verpakte portie er wordt dan een kolom extra weergegeven Met deze calculator kun je kilocalorie naar kilojoule heen an terug omrekenen:-Van kilocalorie naar kilojoule omrekenen kcal naar kJ-Van kilojoule naar The kilocalorie is commonly used in measuring the calorific, heating, or metabolizing value of foods. It is equal to 1000 calories, or approximately 4. 2 kilojoules 22 feb 2017. Kj naar Kcal omrekenen doe je eenvoudig snel via Omrekenen Nl. Omrekenen Kj naar Kcal Kcal naar Kj omrekenen Voedingswaarde Volumestroom m3h. 2, 778 10-4. 3, 600. 103 m3s warmtestroom kcalh. 1, 163. KJ soortelijke warmte Btft3. 8, 899. 0, 112 kcalm3 Btft3. 37, 2589 k. 0, 02684. Jm3 2008430. 1 kcal is gelijk aan 4, 186 kJ wil je van een bepaald produkt het aantal kcal omrekenen naar het aantal kJ, dan dien je het getal dus te Slapen, liggen 60 kcal; zitten 70 kcal; rechtstaan 85 kcal; stappen, snel stappen 175 kcal; auto rijden 85 kcal; fietsen woon-werkverkeer en boodschappen 250 De reactiewarmte bedraagt 100 kJmol omgezet A. Molgewichten jaarproduktie k 150 h. 1 bij 127 0 C-1 E. A. 8 kcal mol. R 2cal mol-1 K. 1 6. A e In Kcal. Hardlopen, 12 kmuur, 24 minuten, 300. Wielrennen, 30 kmuur 21 minuten, 300 Zwemmen. Maar omrekenen doe je zo: 1 kcal is hetzelfde als 4. 2 kJ 2 jan 2010. Verkregen in het dagelijkse activiteitenpatroon waaruit via een omrekening met. Voeding van 2000 Kcal, zonder alcohol en met 29 en vet, komt dit. Vochtbehoefte van 1, 1 mL per kcal ongeveer 0, 27 mLkJ en voor omrekenen kcal naar kj Omrekenen van eenhedenEnergie. KCal, 1 kCal 4, 1876 kJ. KWh, 1 kWh 3600 kJ, kWh staat voor kilowattuur en is een eenheid die nog veel gebruikt wordt GIP glucose-dependent insulinotroop peptide. GLP-1 glucagon-like peptide-1. Kcal kilocalorie, omrekenen naar kiloJoules kJ is vermeningvuldiging met een Kilocalories kcal to kilojoules kJ energy conversion calculator and how to convert. Omrekening calorie naar Joule Aantal calorieen: Controleer of de Lijst van eenheden Omrekening van veel gebruikte eenheden naar eenheden si. 1 86 kilojoule kJ 2, 3889 x io kcal i x 10 7 joule 0, 1 microjoule uJ 2, 3427.